Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά στοιχεία που δηλώνει ο επισκέπτης/χρήστης προτού ολοκληρώσει την παραγγελία του

Σε περίπτωση που θέλετε να παραγγείλετε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας κάποιο βιβλίο, θα σας ζητηθεί στην δημιουργία λογαριασμού, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας σας, η διεύθυνση χρέωσης, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση email.

 

Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μας δηλώσει αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της παραγγελίας, με επιφύλαξή μας για αποζήτηση αποζημίωσης από τον χρήστη για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο online κατάστημά μας, ούτε να γνωρίζουμε το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Κατ' αυτόν τον τρόπο έχουμε στην κατοχή μας τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στην καρτέλα πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής Προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - τηλέφωνα, και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ)..

Ο χρήστης των δεδομένων, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα:

α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργαζόμαστε

β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων,

γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και

δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Σημειωτέο ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να μην επιτρέψει την σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της παραγγελίας. Τα ως άνω δεδομένα θα τα επεξεργαζόμαστε κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της παραγγγελίας και περαιτέρω θα διατηρούνται κάποιες βασικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας εκ μέρους μας.

Ο χρήστης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από το λογαριασμό του - κατόπιν επικοινωνίας όπου απαιτείται - χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση μας βεβαίως. Ελάχιστες πληροφορίες-δεδομένα ταυτοποίησης για την εκτέλεση μίας παραγγελίας θα ζητούνται πάντα από το λογισμικό του καταστήματος, αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό αυτό.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με mail στην διεύθυνση argiabooks@gmail.com και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη»(right of oblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με το www.argiabooks.gr που φυλάσσονται στον διακομιστή μας. Δεσμευόμαστε ότι θα διαγράψουμε εντός 3 ημερών τα δεδομένα αυτά και φυσικά ο χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ώρες καταστημάτων στο τηλέφωνο 2109577014, ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση argiabooks@gmail.com με θέμα «Ένσταση - ΓΚΠΔ». Αν παρόλ’ αυτά εξακολουθεί να θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων του έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr ).

Τα ανωτέρω δικαιώματα και η άσκησή τους τελούν υπό περιορισμούς στο βαθμό που έρχονται σε σύγκρουση είτε κατ’ αρχήν είτε ένεκα του τρόπου άσκησής τους από το χρήστη με την κείμενη νομοθεσία και άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις (π.χ. διατήρηση δεδομένων συναλλαγών χρήστη για λόγους φορολογικής – οικονομικής διαφάνειας της «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος» με διακριτικό τίτλο "αργία", διατήρηση για απόδειξη της συγκατάθεσης κ.α).

Ο χρήστης αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο www.argiabooks.gr.

Ο xρήστης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο xρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται να ολοκληρώσει την οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του online καταστήματός μας, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των “cookies”.

Συμμορφούμενοι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) θα προβαίνουμε στις δέουσες επικαιροποιήσεις της πολιτικής αυτής με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Ο χρήστης των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από εμάς, στην εποπτική εθνική Αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.grΓνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σε τρίτους

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος»  με διακριτικό τίτλο “αργία” τηρώντας το άρθρο 7α παρ. Ι (β) ν 2472/1997, Με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη. Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται ή δημοσιοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους εκτός από την εταιρεία courier της οποίας τα μόνα στοιχεία του πελάτη που θα της παραχωρούνται είναι ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής για την παράδοση του πακέτου. Η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να συμβεί μόνο όπως ορίζει η νομοθεσία για την Άρση του απορρήτου Ν 2225/1994 Η από την εθνική εφαρμογή της οδηγίας 24/2006.

Σε περίπτωση συναλλαγής με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία καταχωρούνται κατευθείαν στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας (redirect) διατηρώντας τα στοιχεία  της πιστωτικής κάρτας σας άγνωστα από πλευράς μας.
Γιατί είναι απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Το online κατάστημα www.argiabooks.gr αξιοποιεί τις πληροφορίες που δόθηκαν από σας κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας όσον αφορά την παράδοση της παραγγελίας σας, την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση σας, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την ενημέρωση νέων κυκλοφοριών βιβλίων, καθώς και τη γνωστοποίηση προσφορών του βιβλιοπωλείου μας μέσω newsletter.

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις μπορείτε να μας στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση argiabooks@gmail.com.
Δεδομένα που συλλέγονται με χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και χρόνου πρόσβασης, όγκου πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, καθεστώτος διαβίβασης, τύπος, έκδοση και γλώσσα φυλλομετρητή, τύποι plug-in φυλλομετρητή και εκδόσεις, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP address), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή συστήματος ( system interface), ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσίας, γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του φυλλομετρητή).

Τα cookies της ιστοσελίδα μας είναι απολύτως ασφαλή για τα αρχεία σας, αφού είναι αδύνατον να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες από τη συσκευή σας.

Εφόσον μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας, μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες από τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ούτως ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στο www.argiabooks.gr. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το Google Analytics η οποία συμμορφώνεται με τους GDRP κανονισμούς και όλα τα δεδομένα στον ιστότοπο μας διαγράφονται αυτόματα κάθε 38 μήνες. Το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών/στατιστικών της Google, μας βοηθάει να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας ανώνυμα, ώστε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο μας του online καταστήματός μας.Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστοσελίδα, θα ήταν σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά.Ποια Cookies χρησιμοπιούνται;

Η ιστοσελίδα μας όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσει ομαλά και να εξυπηρετήσει στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιεί cookies. Παρακάτω σας αναλύουμε τις τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται.Απολύτως Απαραίτητα - Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Τα Cookies αυτά σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή.Cookies Λειτουργικότητας - Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το όνομα χρήστη, το συνθηματικό εισόδου κτλ, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Aυτά τα cookies, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Στην περίπτωση που απορρίψετε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του argiabooks.gr και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο περιεχόμενό του. Για παράδειγμα σε κάθε κλικ που θα κάνετε στη σελίδα, να σας ζητάει ξανά και ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.Cookies Επιδόσεων – analytics - Πρόκειται για τα cookies που αξιοποιούν τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.Cookies στόχευσης και διαφήμισης - Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές σας στον διαδικτυακό τόπο. Σκοπός είναι να συλλέξουμε πληροφορίες όπως αριθμό επισκεπτών, αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν κλπ, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που σας παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις σας. Όσον αφορά τις διαφημίσεις, παρόλο που ο ιστότοπος της Πολιτείας δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, όταν επισκεφτείτε κάποιον τρίτο ιστότοπο ή μέσω κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος χρησιμοποιεί διαφημίσεις, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση που σχετίζεται με το argiabooks.gr και κάποιο είδος που είχατε δει κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν.


 Η χρήση του e-shop www.argiabooks.gr προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία με τους όρους χρήσης που ακολουθούν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή. Ο επισκέπτης/χρήστης καλό θα ήταν να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για τυχόν  αλλαγές. Εάν συνεχιστεί η περιήγηση στη σελίδα www.argiabooks.gr τότε αυτό σημαίνει την απόλυτη αποδοχή των όρων χρήσης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.