Όροι & Προυποθέσεις

 

Γενικοί όροι

Η ιστοσελίδα www.argiabooks.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος» με διακριτικό τίτλο “αργία”. Το εν λόγω online κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να ενημερωθεί αλλά και να αγοράσει τα βιβλία που προσφέρει το βιβλιοπωλείο μας.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμα

Ο σχεδιασμός της σελίδας www.argiabooks.gr είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος» με διακριτικό τίτλο “αργία” όπως και το logo της εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, CD, και υπόλοιπα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων, νομικών/φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

 

Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του βιβλιοπωλείου «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος» με τον διακριτικό τίτλο «αργία», η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του βιβλιοπωλείου «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος» με τον διακριτικό τίτλο «αργία».

Δήλωση Αποποίησης

Το βιβλιοπωλείο «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος»  με τον διακριτικό τίτλο «αργία»  δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφορικών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Δεν ευθύνεται δηλαδή για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επίσης, δεν ευθύνεται για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εκδοτών τους, καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.

Το βιβλιοπωλείο «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος»  με τον διακριτικό τίτλο «αργία»  λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/ χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Πνευματική ιδιοκτησία

Παρακάτω έχετε την ευκαιρία να δείτε πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που δηλώνετε στην ιστοσελίδα μας. 

Προσωπικά στοιχεία που δηλώνει ο επισκέπτης/χρήστης προτού ολοκληρώσει την παραγγελία του

Σε περίπτωση που θέλετε να παραγγείλετε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας κάποιο βιβλίο, θα σας ζητηθεί στην δημιουργία λογαριασμού, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας σας, η διεύθυνση χρέωσης, ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση email.

 

Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μας δηλώσει αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της παραγγελίας, με επιφύλαξή μας για αποζήτηση αποζημίωσης από τον χρήστη για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο online κατάστημά μας, ούτε να γνωρίζουμε το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Κατ' αυτόν τον τρόπο έχουμε στην κατοχή μας τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στην καρτέλα πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής Προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - τηλέφωνα, και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ)..

Ο χρήστης των δεδομένων, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα:

α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργαζόμαστε

β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων,

γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και

δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Σημειωτέο ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να μην επιτρέψει την σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της παραγγελίας. Τα ως άνω δεδομένα θα τα επεξεργαζόμαστε κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της παραγγγελίας και περαιτέρω θα διατηρούνται κάποιες βασικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας εκ μέρους μας.

Ο χρήστης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από το λογαριασμό του - κατόπιν επικοινωνίας όπου απαιτείται - χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση μας βεβαίως. Ελάχιστες πληροφορίες-δεδομένα ταυτοποίησης για την εκτέλεση μίας παραγγελίας θα ζητούνται πάντα από το λογισμικό του καταστήματος, αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό αυτό.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας με mail στην διεύθυνση argiabooks@gmail.com και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη»(right of oblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με το www.argiabooks.gr που φυλάσσονται στον διακομιστή μας. Δεσμευόμαστε ότι θα διαγράψουμε εντός 3 ημερών τα δεδομένα αυτά και φυσικά ο χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ώρες καταστημάτων στο τηλέφωνο 2109577014, ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση argiabooks@gmail.com με θέμα «Ένσταση - ΓΚΠΔ». Αν παρόλ’ αυτά εξακολουθεί να θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων του έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr ).

Τα ανωτέρω δικαιώματα και η άσκησή τους τελούν υπό περιορισμούς στο βαθμό που έρχονται σε σύγκρουση είτε κατ’ αρχήν είτε ένεκα του τρόπου άσκησής τους από το χρήστη με την κείμενη νομοθεσία και άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις (π.χ. διατήρηση δεδομένων συναλλαγών χρήστη για λόγους φορολογικής – οικονομικής διαφάνειας της «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος» με διακριτικό τίτλο "αργία", διατήρηση για απόδειξη της συγκατάθεσης κ.α).

Ο χρήστης αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο www.argiabooks.gr.

Ο xρήστης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο xρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται να ολοκληρώσει την οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του online καταστήματός μας, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των “cookies”.

Συμμορφούμενοι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) θα προβαίνουμε στις δέουσες επικαιροποιήσεις της πολιτικής αυτής με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις ή ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Ο χρήστης των δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από εμάς, στην εποπτική εθνική Αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.grΓνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σε τρίτους

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος»  με διακριτικό τίτλο “αργία” τηρώντας το άρθρο 7α παρ. Ι (β) ν 2472/1997, Με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας που δόθηκε από τον πελάτη. Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται ή δημοσιοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους εκτός από την εταιρεία courier της οποίας τα μόνα στοιχεία του πελάτη που θα της παραχωρούνται είναι ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής για την παράδοση του πακέτου. Η γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να συμβεί μόνο όπως ορίζει η νομοθεσία για την Άρση του απορρήτου Ν 2225/1994 Η από την εθνική εφαρμογή της οδηγίας 24/2006.

Σε περίπτωση συναλλαγής με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία καταχωρούνται κατευθείαν στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας (redirect) διατηρώντας τα στοιχεία  της πιστωτικής κάρτας σας άγνωστα από πλευράς μας.
Γιατί είναι απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Το online κατάστημα www.argiabooks.gr αξιοποιεί τις πληροφορίες που δόθηκαν από σας κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας όσον αφορά την παράδοση της παραγγελίας σας, την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση σας, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την ενημέρωση νέων κυκλοφοριών βιβλίων, καθώς και τη γνωστοποίηση προσφορών του βιβλιοπωλείου μας μέσω newsletter.

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις μπορείτε να μας στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση argiabooks@gmail.com.
Δεδομένα που συλλέγονται με χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο, τεχνικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και χρόνου πρόσβασης, όγκου πληροφοριών που διαβιβάστηκαν, καθεστώτος διαβίβασης, τύπος, έκδοση και γλώσσα φυλλομετρητή, τύποι plug-in φυλλομετρητή και εκδόσεις, η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (IP address), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή συστήματος ( system interface), ρύθμιση ζώνης ώρας και τοποθεσίας, γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του φυλλομετρητή).

Τα cookies της ιστοσελίδα μας είναι απολύτως ασφαλή για τα αρχεία σας, αφού είναι αδύνατον να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες από τη συσκευή σας.

Εφόσον μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας, μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες από τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ούτως ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στο www.argiabooks.gr. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το Google Analytics η οποία συμμορφώνεται με τους GDRP κανονισμούς και όλα τα δεδομένα στον ιστότοπο μας διαγράφονται αυτόματα κάθε 38 μήνες. Το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών/στατιστικών της Google, μας βοηθάει να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας ανώνυμα, ώστε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο μας του online καταστήματός μας.
Διαθεσιμότητα βιβλίων

Το www.argiabooks.gr εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των βιβλίων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τους.

Το βιβλιοπωλείο μας προσπαθεί καθημερινά έτσι ώστε να παρέχει στο έπακρον όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο αναγνώστης για την αγορά βιβλίου, σε περίπτωση όμως που εντοπίσετε κάποιο λάθος θα σας προτείναμε πριν την ολοκλήρωση της αγοράς σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας,  παραδείγματος χάριν αν τύχει κάποιο βιβλίο να έχει τιμή ασυνήθιστα υψηλή πέραν των λογικών πλαισίων.

Στις τιμές των βιβλίων συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%. 

Το βιβλιοπωλείο μας διατηρεί το δικαίωμα του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς επιπλέον ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Οι τιμές που υπάρχουν στον ιστότοπο www.argiabooks.gr ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τις τιμές των βιβλίων που βρίσκονται στο φυσικό μας κατάστημα.

 

Παραγγελία βιβλίων και προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν σύναψη σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 όπως αυτός ισχύει σήμερα και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 ΦΕΚ Α 116/16.05.2003.

 

Ο χρήστης/επισκέπτης έχει δικαίωμα παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον κρίνεται ικανός σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα δηλαδή έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ


Ελλάδα: Παραγγελίες που ξεπερνούν τα 23€ αποστέλλονται δωρεάν στην εξόφληση με πιστωτική/χρεωστική κάρταΣε περίπτωση όμως που στον τρόπο πληρωμής επιλεγεί η "πληρωμή κατά την παραλαβή", ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος αντικαταβολής δηλαδή με επιπλέον 2,24€.


Παραγγελίες κάτω από 23€ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής που είναι:

-Για πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα 3 € (όσα βιβλία κι αν περιέχει η παραγγελία σας το κόστος αποστολής είναι σταθερό στα 3 €).

-Για αντικαταβολές επιπλέον 2,24€, δηλαδή συνολικά 4,54€

-Σε περίπτωση αποστολής σε Δυσπρόσιτη Περιοχή (ΔΠ) με ACS COURIER υπάρχει έξτρα χρεώση ανεξαρτήτως ποσού. Οι δυσπρόσιτες περιοχές ορίζονται απο την ACS COURIER και μπορείτε να κανετε έλεγχο με τον Ταχυδρομικό Κωδικό στο site της ACS COURIER αν η περιοχής σας είναι στις Δυσπρόσιτες Περιοχές.

-Για την επιλογή "παραλαβή από το κατάστημα" δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δεδομένου ότι προσπαθούμε να σας εξυπηρετούμε ταχύτατα, μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.argiabooks.gr, τα βιβλία θα είναι στην πόρτα σας από την ίδια μέρα το συντομότερο, έως και 4 μέρες μετά την κατοχύρωση της παραγγελίας σας.

Τα δέματα παραδίδονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

 

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας σας ο αποστολέας θα σας αφήσει ένα σημείωμα για τον τρόπο παραλαβής και επικοινωνίας με το υποκατάστημα της εκάστοτε μεταφορικής.

 

Για αποστολές στο εξωτερικό επικοινωνήστε με το κατάστημα μέσω mail στην διεύθυνση argiabooks@gmail.com ή στο τηλέφωνο +30 210 95 77 014.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝΑν θελήσετε να επιστρέψετε το βιβλίο, μπορείτε να μας το στείλετε και να το αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με την γενική πολιτική επιστροφών της επιχείρησης, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει βιβλία και να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός προθεσμίας 10 ημερών από την πώληση και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ως κατωτέρω και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος μεταφοράς παλαιού και νέου προϊόντος, εκτός και αν η παράδοση γίνει στο φυσικό μας κατάστημα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994

Πέραν των ανωτέρω, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.). Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη ή σε τρίτο διάφορο από τον μεταφορέα που υποδείχθηκε από τον πελάτη. Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την επιχείρηση για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης Συνταγματάρχου Δαβάκη 42, Καλλιθέα).

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση, η επιχείρηση θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, πλην των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η «Ξηρογιάννης Α. Γεώργιος» με διακριτικό τίτλο "αργία" θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε στην αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρημάτων κατά τα ανωτέρω. Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει στο φυσικό μας κατάστημα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη συναφθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος επιστροφής των αγαθών, πλην των περιπτώσεων επιστροφής στο φυσικό μας κατάστημα, καθώς και των περιπτώσεων στις οποίες με υπαιτιότητα δική μας, εστάλησαν λανθασμένα ή κακέκτυπα βιβλία, οπότε εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος της μεταφοράς.

Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής

Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω υπό 13.1 και 13.2 δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: · προμήθεια βιβλίων εκδοτικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή · προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων αγαθών · προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως πλαστελίνες, μαρκαδόροι κ.λπ. · προμήθεια αγαθών τα οποία λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα ή συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία · προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση · προμήθεια παντός είδους περιοδικών · προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης

Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ (αρ. 534 επ.). Τα δικαιώματα αυτά παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης.

 

Λοιπά

Αν για λόγους ανωτέρας βίας όπως κακές καιρικές συνθήκες, ασθένεια, απεργίες κτλ δεν μπορούμε να παραδώσουμε έγκαιρα  την παραγγελία σας, θα σας αποστείλουμε email έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να μας δηλώσετε εάν συνεχίζετε να επιθυμείτε κάτω από τις εκάστοτε συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Γεώργιος Ξηρογιάννης με διακριτικό τίτλο “αργία” δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δίκης της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Αν το βιβλίο που παραλάβατε τυγχάνει να είναι κακέκτυπο και μοιραία έχει διαφύγει της προσοχής μας, το βιβλιοπωλείο μας δεσμεύεται για την άμεση αντικατάστασή του αφού πρώτα παραλάβουμε το κακέκτυπο. Η όλη διαδικασία θα κινηθεί με δικά μας έξοδα.

Σε περίπτωση που η παραγγελία που παραλάβατε δεν περιέχει όλα τα βιβλία τα οποία παραγγείλατε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να διευθετήσουμε ό,τι είναι απαραίτητο και να παραλάβετε τα βιβλία που υπολείπονται χωρίς καμία επιβάρυνση από μέρους σας.

Εάν παρ' ελπίδα η παραγγελία σας έχει καθυστερήσει για αδικαιολόγητα μεγάλο διάστημα έπειτα από την καταχώρηση της παραγγελίας σας, τότε ευγενικά θα σας ζητούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 95 77 014 για να μας γνωστοποιήσετε το γεγονός και να το διευθετήσουμε αυτοστιγμεί.

 

Το www.argiabooks.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Σε περίπτωση που κάτι αλλάξει έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε το συγκεκριμένο κείμενο.